Akademie ožívají, hráči se vracejí do škol a k tréninku

Regionální fotbalové akademie opět ožívají. V souvislosti s částečným návratem dětí do škol dochází k obnovení provozu, v menších skupinkách se už trénuje. Všichni však vyhlížejí 3. stupeň protiepidemického systému (PES), který vstoupí v platnost ve čtvrtek.

Regionální fotbalové akademie jsou zaměřeny na rozvoj talentovaných hráčů v mládežnických kategoriích 14 a 15 let a jsou úzce propojeny se vzdělávacím systém, tedy základními školami. V současné pandemické situaci jsou tudíž do značné míry závislé na postupném návratu žáků do školních lavic.

V akademiích jde o studenty 7., 8. a 9. tříd základních škol. Ti se vrátili do škol v pondělí 30. listopadu, a to v následujícím režimu: žáci závěrečného ročníku základních škol, tedy 9. tříd, už pojedou v plném prezenčním režimu, žáci 7. a 8. tříd se budou střídat po týdnu v prezenčním a distančním studiu.

Pro hráče akademií to znamená zjednodušeně toto:

Hráči z 9. tříd již od pondělí 30. listopadu chodí do školy a odpoledne trénují. Dopolední tréninky mít nemohou, protože jsou zakázány hodiny tělesné výchovy. Mohou využívat internát a stravovat se ve školských zařízeních.

Hráči 7. a 8. tříd budou mít stejný režim jako hráči 9. tříd, ovšem jen v případě prezenční výuky. V distančním týdnu budou mít pouze odpolední tréninky.

Všichni však vyhlížejí především přepnutí do třetího stupně protiepidemického systému, do něhož Česko vstoupí ve čtvrtek 3. prosince. Ten totiž umožní změnu v režimu trénování.

Už od pondělí 23. listopadu, kdy se Česko dostalo z 5. do 4. stupně systému PES, je sice možné trénovat ve skupinkách do šesti osob, ovšem bez možnosti využití vnitřních částí sportovišť, tedy například šaten nebo sprch.

„To samozřejmě komplikuje situaci. Hráči se mohou převlékat jen venku, po tréninku na ně čekají rodiče, v autě se převléknou do suchého a jedou domů,“ líčí Ladislav Matras, šéftrenér RFA Pardubického kraje.

Přechod do 3. stupně s sebou ale přinese možnost využívat i vnitřní sportoviště a jejich zázemí v limitu do 10 osob. Na venkovní tréninky akademiků už početní omezení ve 3. stupni nemají vliv, navíc hráči získají možnost využívat znovu šatny a sprchy.

„K třetímu stupni se upínáme, všichni už chceme začít naplno trénovat, trenéři, rodiče a nejvíce naši kluci. Musíme být ale opatrní a dodržovat všechna nařízení. Třetí stupeň nám pomůže, ale máme radost i z toho, že se nám od pondělí hráči částečně vracejí do škol a že už můžeme v menších skupinkách trénovat,“ říká Kamil Papuga, šéftrenér RFA Moravskoslezského kraje.