„Noví kluci rychle zapadli, společně se staršími vytvořili dobrou partu a hlavně vše funguje a běží, tak jak by mělo,“ říká hlavní vychovatel RFA Michal Morávek.

Předposlední rozhovor přináší pohled do sekce vychovatelství. S hlavním vychovatelem Michalem Morávkem se podíváme na Domov mládeže, ale i chování a známky hráčů.

Michale, představ našim čtenářům, co obnáší role hlavního vychovatele v regionální akademii?

Děkuji za možnost bavit se s Vámi o výchově a věcech, které s tím souvisí v RFA Pardubického kraje. Role hlavního vychovatele znamená, že koordinuji činnost všech vychovatelů na Domově mládeže se školní jídelnou v Pardubicích (pozn. red.: dále jen DM). Mimo DM řeším spolupráci se ZŠ Ohrazenice –  konzultuji prospěch a chování kluků s třídními učiteli či učitelkami. Dané záležitosti potom řeším s kluky a jejich rodiči, případně s trenéry. Přímo spolupracuji s jídelnou ZŠ ohledně výdeje jídel, včetně omluvenkového systému akademie. Mojí vedlejší činností je spolupráce a komunikace s externími psycholožkami.

Jak bys zhodnotil podzimní část sezóny z pohledu domova mládeže?

Podzim proběhl na DM ve znamení adaptace nových hráčů kategorie U14, přece jenom přechod z bydliště na DM je velká změna a nějaký čas trvá, než si člověk zvykne. Kluci se museli seznámit s režimem DM, orientovat se ve městě, osvojit si program akademie apod. Vše proběhlo skvěle, kluci jsou na DM zabydlení a mají skvělou partu. Dále jsme s DM pracovali na prospěchu a chování kluků ve škole, což nebylo s přestavbou školy a programem akademie na začátku školního roku jednoduché, ale z výsledků pedagogické rady a hodnocení třídních učitelů či učitelek panuje spokojenost.

Jak je těžké pro kluky zvyknout si, že jsou ve 13 letech odloučeni od rodiny?

To je individuální, každý má rád něco jiného, někdo je od začátku spokojený a vše zvládá. Vyhovuje mu, že má svůj pokoj, a že je to na něm. Někdo raději preferuje domov. Proto to u každého hráče bereme, tak jak to je. Je tu možnost návštěvy rodičů na DM nebo odjezdu kluků z DM domů v průběhu týdne. Aby se kluci cítili na DM jako doma, nám velice pomáhá paní vychovatelka Jašková, která umí navodit příjemné prostředí, dokáže se do kluků vcítit a pobavit se s nimi ohledně jejich pocitů, stesků a potřeb. Je perfektní, že si kluci vzájemně velice pomáhají.

 Kluci mají náročný program, takřka od rána do odpoledne. Kdy mají prostor na vlastní zábavu?

Ano program je náročný, ale učíme kluky, aby si našli vlastní rytmus a zvykli si na režim akademie. Hlavně na začátku akademie je to pro ně velký skok, ale adaptace přichází v průběhu října a listopadu a poté již kluci vše zvládají a mají i čas sami na sebe. Hodně jim k tomu pomáhá program na DM, kde je vyhrazený čas na zábavu. K tomu mají čtvrtek odpoledne úplně volný, kdy si sami jedou ze školy do města a poté domů či na DM.

Cíleně 1x měsíčně proběhne nějaká akce mimo fotbal, kterou vymýšlíme pro kluky, tak aby poznali něco jiného, utužili partu, či prostě jen odpočívali. V listopadu proběhnul zážitkový seminář, kdy si kluci vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý. V prosinci proběhne turnaj v bowlingu.

Mnoho z kluků je v Pardubicích bez rodičů, jak se řeší školní prospěch?

Školní prospěch, a doplnil bych i chování, řešíme takřka neustále. Je to každodenní proces. S kluky se pravidelně bavíme o jejich předmětech, jaké je čekají písemky, zda jsou připraveni na výuku a mají hotové domácí úkoly. K tomu každé pondělí kontrolujeme žákovské knížky. Dále jsme v kontaktu s třídními učitelkami či učiteli, kde řešíme zhoršení prospěchu či chování. Při zhoršení výsledků probíhá doučování přímo s učitelem či učitelkou nebo s paní vychovatelkou paní Jaškovou na DM, která také pomáhá s každodenní přípravou kluků na vyučování. Ze strany rodičů je povinnost zúčastnit se třídních schůzek, kde se společně bavíme o studijních výsledcích a hledáme možnosti posunu. Nejhlavnějším ale zůstává správný přístup kluků k učivu v hodinách, o přestávkách, doma či na DM.

Jak si celkově spokojený s tím, jak kluci fungují?

Jsem velmi spokojený. Noví kluci rychle zapadli, společně se staršími vytvořili dobrou partu a hlavně vše funguje a běží, tak jak by mělo. Obzvláště na nové kluky máme hodně pozitivních zpráv ze školy. Občas samozřejmě řešíme nějaký „blikanec“ či problém v prospěchu či chování, ale jedná se o normální běžné záležitosti. Hektické bylo září, kdy vzhledem k probíhající rekonstrukci školy a i náročnému programu akademie nebylo moc prostoru na výuku, ale v říjnu a v listopadu se vše srovnalo.

Máš nějaký cíl do nadcházejícího půlroku?

Rád bych uskutečnil další akce, které by upevnili vztahy mezi kluky. Takový teambuilding podobný jako byl v létě pobyt na Otáňce, např. přespání s programem v areálu Ohrazenic.  K tomu se budeme zaměřovat na kluky v 9. třídě a jejich přechod na střední školu. Též budeme pokračovat i s mimoškolními akcemi sportovního charakteru, kdy se půjdeme podívat na pardubický basketbal či hokej. Rád bych taky přivedl na DM celou akademii, kde bychom pro kluky připravili program, a všichni by si zažili, jaké to je být na DM mimo svůj domov.